Chovatelské údaje
Pedigree informations
Zuchtinformationen
Kde mě můžeš vidět
Where you can see me
Wo kannst Du mich sehen
Fotografie
Pictures
Bildern
Životní jubilea
Momentous occasions
Lebensjubiläums
Výstavy
Dog's show
Ausstellungen
Video
Zde je má galerie
Here is my gallery
Hier ist meine Galerie
Výsledky výstav a závodů 
Results of show and competition
Ausstellungs- und Wettkampfresultate
WOLFDOG.ORG
Chovatelská stanice
Kennel
Zwinger
Můj první partner
My first partner
Mein erste Partner
Můj druhý partner
My second partner
Mein zweite Partner
Moje první štěňata
My first puppies
Meine erste Welpen
Video
Speciální stránka fotografií
Special page with pictures
Spezial Seite mit Bildern

Můj třetí partner
My third partner
Mein dritte Partner

Moje druhá štěňata
My second puppies
Meine zweite Welpen

Napiš mi
E-mail me
Schreib mir


Jmenuji se Nancy Šedá eminence a jsem Československý vlčák. Narodila jsem se 12.5.1997 v Brně a dnes žiji se svým páníčkem v Praze. Můj otec je Flik Šedá eminence, matka Haidy Šedá eminence. Mým chovatelem je Jindřich Jedlička a mým majitelem Pavel Hanuška .

I'm Nancy Seda Eminence and I'm a Ceskoslovensky vlcak (Czechoslovak wolfdog). I was born on 12.5.1997 in Brno (in Moravia) and I now live with my family in Praha (Prague). My father is Flik Seda Eminence and my mother is Haidy Seda Eminence. My breeder is Jindrich Jedlicka and my owner is Pavel Hanuska .

Ich heisse Nancy Seda eminence and ich bin Ceskoslovensky vlcak (Tschechoslowakische Wolfshund). Ich bin am 12.5.1997 in Brno (Mähren) geboren. Nun lebe ich mit meine Familie in Praha (Prag). Mein Vater ist Flik Seda eminence and Mutter Heidy Seda eminence. Mein Zuchter ist Jindrich Jedlicka und mein Besitzer Pavel Hanuska .

Děkuji tímto Ing.Karlu Hartlovi, Heleně Hubáčkové, Ing.Monice Soukupové, Jiřímu Dědkovi a Jindřichu Jedličkovi za spolupráci na tvorbě těchto stránek.

Special thanks to Ing.Karel Hartl, Helena Hubackova, Ing.Monika Soukupova, Jiri Dedek and Jindrich Jedlicka for their cooperation in creating these pages.

Ich danke Ing.Karel Hartl, Helena Hubackova, Ing.Monika Soukupova, Jiri Dedek und Jindrich Jedlicka für ihre Mitarbeit bei Entwicklung diesen Seiten.